Sökning: "binära motsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden binära motsatser.

 1. 1. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
  Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER

 2. 2. Patriarchal Princesses and Wicked Witches : A Feminist Reading of the Depiction of Women in Arthur Miller’s The Crucible

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marlene Lindberg; [2018]
  Nyckelord :feminist criticism; gender; Arthur Miller; binary oppositions; dichotomies; patriarchy; feminism; witch trials; feministisk teori; kön; Arthur Miller; binära motsatser; dikotomier; patriarkat; feminism; häxprocesser;

  Sammanfattning : Based on the Salem witch trials of 1692-1693, Arthur Miller’s play The Crucible treats a historical event that could be considered overflowing with patriarchal oppression. Despite the author’s clear disapproval of the historical cruelty, the play continuously reveals patriarchal structures and shows misogynist tendencies in its depiction of women. LÄS MER

 3. 3. “Us gamers want exactly what we have always wanted” : den avpolitiserade spelaren och dess ideologiska andra

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Kristoffer Zetterberg; [2016]
  Nyckelord :video games; gaming culture; Gamergate; discourse analysis; masculinity; gender; social media; YouTube; spel; spelkultur; Gamergate; diskursanalys; maskulinitet; genus; sociala medier; YouTube;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den kraftiga kritik som riktats mot de TV- och dataspel som omfamnar olika typer av vad jag kallar progressiva element. Det rör sig framförallt om sådant som mångfald, representation eller hur spelen i sitt utförande bryter mot hur de traditionellt sett har utformats. LÄS MER

 4. 4. Den performativa uppväxten : en studie i den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Johansson; [2012]
  Nyckelord :Judith Butler; Yvonne Hirdman; Agnes von Krusenstjerna; Jan Guillou; Jonas Gardell; Performativitet; Den heterosexuella matrisen; Svenska skolskildringar; Feminism; Queerteori; Postmodernism; Poststrukturalism; Sexualitet; Litteraturvetenskap; Tony växer upp; Tonys läroår; Ondskan; En komikers uppväxt; Ett ufo gör entré; Jenny;

  Sammanfattning : Uppsatsen Den performativa uppväxten syftar till att studera den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar. Som teoretisk grund för undersökningen används såväl Yvonne Hirdmans teori om hur genussystemet bärs upp av de logiska fundamenten isärhållning och könshierarki, som Judith Butlers queerfeministiskt filosofiska dekonstruktion av kön som kategori. LÄS MER

 5. 5. Tonårskillars omtanke : Hemarbete som värdesymbol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Robert Hedblad; [2011]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; pojkar; flickor; hemkunskap; könsroller; hemarbete; känslor; motivation; maskuliniteter;

  Sammanfattning : I de senaste årens debatter om jämställdhet och jämlikhet mellan man och kvinna framstår dessa ofta som binära poler eller motsatser. Ur det växer bilder av hur kvinnor och män ”bör” vara, dessa stereotypa roller riskerar i sig att vara destruktiva när de avhumaniserar individen. LÄS MER