Sökning: "analys reklam genus"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden analys reklam genus.

 1. 1. Influencers beskrivning av den kvinnliga fertiliteten : En retorisk analys av reklamsamarbeten med Natural Cycles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefine Sporrong; [2021]
  Nyckelord :Reklam; preventivmedel; diskurs; retorik; genus;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på influencers och deras framställning av företaget Natural Cycles hormonfria preventivmedel i audiovisuella reklamsamarbeten. Materialet för studien är filmer från plattformen Youtube som valts ut efter antalet gånger de visats för mottagare, det vill säga de videor som flest gånger exponerats för publik och därmed haft störst möjlighet till inverkan på publiken. LÄS MER

 2. 2. Vem städar när hon inte städar? : En jämförande analys av två reklamkampanjer av Hemfrid och AJAX

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Olivia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Hemfrid; AJAX; reklam;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker och jämför två reklamkampanjer från Hemfrid 2020 och AJAX 1966. Båda kampanjerna marknadsför tjänster eller produkter kopplade till städning. För att synliggöra underliggande budskap och tecken har en semiotisk bildanalys använts som metod. LÄS MER

 3. 3. "Det är helt sjukt att man ska behöva raka av sig håret": En kvalitativ analys av heteronormativitet i reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Karin Palm; Rebecka Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Icke-stereotypisk reklam; Försvarsmakten; queerteori; heteronormativitet; multimodal socialsemiotisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom en socialsemiotisk multimodal analys tillsammans med en queerteoretisk ansats syftar denna uppsats till att ge nya insikter till fältet för strategisk kommunikation, marknadsföring och icke-stereotypisk reklam. Reklam har länge använt sig av stereotypa framställningar vilket är problematiskt eftersom det bygger på generaliserande antaganden av personer och grupper. LÄS MER

 4. 4. Representationen av maskulinitet i Guccis reklamfilm Mémoire d'une Odeur – En studie av Guccis reklamfilm med Harry Style som frontperson

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cajsa Enckell; [2020]
  Nyckelord :Genus; maskulinitet; representation; Gucci; reklam; parfymreklam; stereotyper; hippies; Harry Styles; stjärnglans; film semiotisk analys;

  Sammanfattning : Den reklam vi ser idag är oftast uppbyggd på stereotyper som leder till ensidiga representationer av genus och blir därför problematiskt i skapandet av reklam. I den här uppsatsen undersöks Guccis reklamfilm för deras parfym Mémoire d’une Odeur (2019) där Harry Styles är frontperson, genom en film semiotisk analys där maskulinitet utifrån representation av kropp och aktivitet är i fokus. LÄS MER

 5. 5. Mannen, myten, stereotypen : En semiotisk analys av maskulinitet i Axe reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Green; Johanna Ultege; [2020]
  Nyckelord :advertising; masculinity; norm; gender; gender order; stereotype; identity; semiotics; reklam; maskulinitet; norm; genus; könsmaktsordning; stereotyp; identitet; semiotik;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av stereotyper och hur maskulinitet framställs inom reklam. Axe är ett av de ledande varumärkena inom industrin för manliga skönhetsprodukter och är ett företag som har fått mycket kritik för att reproducera toxisk maskulinitet och sexism genom sin marknadsföring. LÄS MER