Sökning: "genus företag"

Visar resultat 6 - 10 av 97 uppsatser innehållade orden genus företag.

 1. 6. Instagrams påverkan på män och kvinnor. : En kvalitativ studie om skillnader mellan kvinnor och mäns påverkan av reklam på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Lisa Karlsson; Felicia Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; social media; gender; women; men; commercial; Instagram; sociala medier; genus; kvinna; man; reklam;

  Sammanfattning : Instagram är en gratis mobilapplikation för socialt nätverk som ger privatpersoner, såväl som företag möjligheten att dela videos och fotografier med varandra. Idag fungerar Instagram även som en plattform för företags reklam och marknadsföring, vilket har påverkat användares konsument-och köpbeteende. LÄS MER

 2. 7. Instagrams påverkan på män och kvinnor : En kvalitativ studie om skillnader mellan kvinnor och mäns påverkan av reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Felicia Ericsson; Lisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; social media; gender; women; men; consumer behavior; buying behavior; impact; influencer marketing; commercial; Instagram; sociala medier; genus; kvinna; man; konsumtionsbeteende; köpbeteende; påverkan; influensers marketing; reklam;

  Sammanfattning : Instagram är en gratis mobilapplikation för socialt nätverk som ger privatpersoner, såväl som företag möjligheten att dela videos och fotografier med varandra. Idag fungerar Instagram även som en plattform för företags reklam och marknadsföring, vilket har påverkat användares konsument-och köpbeteende. LÄS MER

 3. 8. Branding, förpackning och genus : En uppsats om parfymindustrins strategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Susanna Fält; [2021]
  Nyckelord :perfume; branding; graphic design; packaging design; strategic communication; visual communication; semiotics; visual rhetoric; gender; parfym; branding; grafisk design; förpackningsdesign; strategisk kommunikation; visuell kommunikation; semiotik; visuell retorik; genus;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur parfymproducenter väljer att visuellt kommunicera sina varumärken och designa förpackningar. Detta utförs genom visuell retorik där studien undersöker de strategier som använts i reklam samt hur brandingen återspeglas i förpackningsdesignen. LÄS MER

 4. 9. Den ständigt förändrade mannen : En semiotisk analys av maskulinitet i Volts och Dressmans reklambiler på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Simon Nyman; Oliver Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :reklam; maskulinitet; norm; genus; hegemoni; stereotyp; semiotik; identitet;

  Sammanfattning : Följande studie är en undersökning kring hur modeföretagen Volt och Dressmann framställer maskulinitet i sina inlägg på sociala medier-plattformen Instagram, samt hur denna maskulinitet möjligen förstärks beroende på vilken generation som är målgrupp för företaget. Dressmann och Volt är två av de ledande modeföretagen när det kommer till manligt mode i Sverige, dock har båda företagen inte samma målgrupp, då Volt lockar yngre män samtidigt som Dressmann anpassar sitt mode till främst medelålders män och även äldre än så. LÄS MER

 5. 10. Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet : en jämförande studie mellan män och kvinnor på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Lindberg; Katarina Vanky; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ jämställdhet; kvantitativ jämställdhet; svenska börsnoterade företag; kvinna; man; genus; upplevda möjligheter; upplevd arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att undersöka sambandet mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet på svenska börsnoterade företag. Den kvalitativa jämställdheten har utgångspunkt i två delar, upplevd arbetsmiljö och upplevda arbetsmöjligheter, och ämnar jämföra skillnader och likheter inom dessa områden mellan könen kvinna och man. LÄS MER