Sökning: "beta-carotene"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet beta-carotene.

 1. 1. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en ny sportdryck för uthållighetsidrott

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Jonsson; [2008]
  Nyckelord :Biokemi; Fysiologi; Livsmedel; Sportdryck;

  Sammanfattning : The aim of this examination project work was to develop one new sports drink for consumption during prolonged exercise. Most existing sports drinks contain carbohydrates and electrolytes but the drink developed during this project work aimed to contain protein/amino acids and other substances that potentially may help the athlete to perform better compared with sports dinks containing only carbohydrates and electrolytes. LÄS MER

 3. 3. Studier av koppar i mjölk : en prooxidant med negativa effekter på mjölkkvaliteten

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofia Wiklund; [2007]
  Nyckelord :cow milk; copper; metabolism;

  Sammanfattning : The taste of the dairy product is probably the main factor determining consumer's dairy products choice. Consequently it is of great importance that the product tastes good and as expected every time. Off-flavors in milk can be caused by for example oxidation of the milk fat. LÄS MER

 4. 4. Vitamin A och E i relation till hästutfodring

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Möller; [2005]
  Nyckelord :alfatokoferol; betakaroten; häst; grovfoder; vitamin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine vitamin A and E in equine nutrition and especially in relation to forages. A literature review was conducted to examine factors that influence the level of vitamins present in forage, the vitamin A and E requirement of horses, and the absorption of vitamin A and E in horses. LÄS MER