Sökning: "utvandring invandring"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden utvandring invandring.

 1. 1. Olgas Amerikabrev - En svensk invandrares sociala nätverk, dess funktion, betydelse och förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Niklas Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Utvandring; Invandring; migration; Nordamerika; social nätverksteori; Olga Johnsson; Amerikabrev; brev; Swedish Maid; svenskamerikan; Farstorp; Skåne; Sverige; Quebec; Cambridgeport; Boston; Chicago; Kenosha; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to apply an actor oriented social networking theory to analyse a letter collection written by Olga Johnsson, a young Swedish female immigrant to the USA between 1895 and 1900. Its main question is what her social network looked like, what was exchanged within it, and the content and meaning of her social relationships. LÄS MER

 2. 2. Svenska stadsplaner och stadsplaneideal genom tiden och dess koppling till politiken och juridiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Himo; [2018]
  Nyckelord :Urban Planning; City Planning; Town Planning; Urban History; Urban Politics; Urban Design; Stadsplaner; Stadsplanering; Stadsplanedesign; Stadsplanehistoria; Byggnadsstadgor; Stadsplanelag;

  Sammanfattning : De svenska städerna har genom tiderna planerats på olika sätt och olika visioner och mål har styrt städernas utformning. Under 1600-talet stod städernas handel i fokus och städerna planerades på ett schematiskt sätt med tullar i flera väderstreck. Städer som var viktiga för landets försvar utformades med befästningar i utkanterna. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Det förlofvade landet : En brevanalys av Amerikabrev 1850-1870

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jan-Erik Tyni; [2014]
  Nyckelord :Emigration; Immigration; USA; Sverige; amerikanska inbördeskriget; utvandring; invandring; 1800-talet;

  Sammanfattning : The Promised land – A letter analysis of America letters from 1850-1870 This essay is about the Swedish emigration to America. This essay will focus on the period 1840-1870, where the main focus will be the american civil war, and what the immigrants wrote back to their relatives in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Spåren efter nybyggarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Christoffer Nilsson; [2013]
  Nyckelord :svenskhet; identitet; utvandring; invandring; migration; etnicitet; Sverige; USA; Minnesota; Minneapolis; svenskbygderna; Chisago County; Gustavus Adolphus College; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Reportaget skildrar hur den svenska invandringen till Minnesota har påverkat och fortfarande påverkar delar av samhället och hur det tar sig uttryck i olika situationer. Synen på Sverige och vad svenskhet är enligt svenskättlingar i Minnesota lyfts fram och belyses... LÄS MER