Sökning: "utvecklingsstudier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet utvecklingsstudier.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors högre utbildning i Rwanda - En feministisk diskursanalytisk studie

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Gruvberger; Klara Eitrem Holmgren; Alice Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Genus; Rwanda; Bacchi; Diskursanalys; Utbildning; Utveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Rwandas arbete för kvinnors högre utbildning och problempresentationen bakom den rådande ojämställdheten. En kritisk feministisk diskursanalys utifrån Carols Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?” används för att analysera två statliga utbildningsdokument från Rwanda. LÄS MER

 3. 3. Hur man framgångsrikt leder ICT4D-projekt i utvecklingsländer för att främja digitalisering och ekonomisk tillväxt: En praktisk studie om intressenter, förväntningar och projektledning i tredje världen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jakob Roséen; Johan Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :ICT4D; intressenter; förväntningar; projektledning; digital omjämlikhet; digital divide; samhällsutveckling; ekonomisk tillväxt; digitalisering; utvecklingsstudier; informatik; informations system; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within International development, ICT and it’s benefits is a fairly new way of addressing the world’s social and economic issues. Even though a lot of actions has been made with ICT as a tool for development the success rate is still low. LÄS MER

 4. 4. The need for leadership on Climate Change : A study examining the framing of leadership by the UNEP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Åström; [2017]
  Nyckelord :Framing; Utvecklingsstudier; Climate Change; Leadership;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Girls' equal participation in education. Period. : A field study on how Indian schoolgirls perceive menstruation stigmas to affect their access to education

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Schylander; [2017]
  Nyckelord :Menstruation; periods; development; education; stigma; menstruation stigma; Hedvig Schylander; Development studies; agency; India; Kalaburagi; Karnataka; Gulbarga; Menstruation; mens; mensstigma; stigma; utvecklingsstudier; utbildning; Hedvig Schylander;

  Sammanfattning : Menstruation stigmas and a lack of facilities to manage periods have been identified as possible hinders for girls’ equal access to education all over of the world. This paper focuses on investigating how menstruation stigmas generate obstacles for girls’ equal access to, and participation in, education. LÄS MER